HEIM   |   AKVARELLAR   |   GRAFIKK   |   SALSTADER   |   CV
INNKJØPT: 1985  Dei "nye" hurtigrutene. 1982  Det Norske Samlaget,
    Royal Caribeanen Lines:   barne og ungdomsbøker.
Bergen Billedgalleri.   "Royal Viking Sea".    
Haugesund Billedgalleri.     1983 Det Norske Samlaget,
  1985 Statoil Produksjonsplattform:   barne og ungdomsbøker.
Norsk Kulturråd.   "Gullfaks A".    
      1989 Norsk Bokreidingslag: Omslag
Hordaland Fylke   Levert arbeid til ei rekkje   til Ragnvald Vaage's "På botnen".
    kommunale og    
Ei rekkje kunstlag og   fylkeskommunale bygg.   UTSMYKNING/ DIV :
kunstforeninger på Vestlandet.        
    ILLUSTRERT: 1981 Televerket Stord Montørstasjon.
Artoteksentralen i Oslo.        
  1980 Det Norske Samlaget, 1985 Hordaland Fylkes Kunstnerstipend
Bergen Kommune.   barne og ungdomsbøker. 1987 Stord Kommunes Kulturstipend.
Stord Kommune.        
Ålesund Kommune. 1981 Det Norske Samlaget,   Medlem av Norske Billedkunstnere
Modalen Kommune m.fl.   barne og ungdomsbøker.   Medlem av Norske Grafikere.
         
Magne Kjellesvik Atelier 29 Stord  Tlf: 53494707 / 90507768  E-Post: mkjellesvik@hotmail.com